การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ - Communicating

โทรศัพท์หมายเลข 111 -ในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน โทรหมายเลข 111 การโทรหมายเลข 111 จากตู้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์มือถือ เป็นบริการฟรี เมื่อท่านโทรหมายเลข 111 ท่านจะถูกถามว่าต้องการบริการฉุกเฉินในด้านใด คือ ตำรวจ ดับเพลิง หรือรถพยาบาล ฉุกเฉินในความหมายของตำรวจ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน หรือเพิ่งเกิดขึ้น โดยที่ :
  • ผู้คนกำลังได้รับอันตราย
  • ทรัพย์สินมีอันตรายในการสูญเสียหรือเสียหาย
  • อาชญากรรมกำลังเกิดขั้น หรือเพิ่งเกิดขึ้น และผู้คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
  • เกิดความยุ่งยากสำคัญๆ ต่อสาธารณชน
ในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน เช่น พาสปอร์ตหาย หรือการรายงานอาชญากรรมดังเช่นการถูกลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วและมิได้ก่อให้เกิดอันตรายเฉพาะหน้า ท่านควรไปแจ้งความด้วยตนเองที่สถานีตำรวจในท้องที่

แจ้งไปยังสถานีตำรวจ - ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ฉุกเฉิน

ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ฉุกเฉิน เช่น พาสปอร์ตหาย หรือการรายงานอาชญากรรมเกี่ยวกับการถูกลักทรัพย์ที่ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านของท่านหรือส่วนใหญ่แล้วท่านจำเป็นต้องไปที่ สถานีตำรวจเป็นการส่วนตัวเพื่อแจ้งเรื่องอย่างเป็นทางการ เมื่อท่านไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความหรือร้องทุกข์ ท่านควรรับใบรับร้องทุกข์ (Complaints Acknowledgement) มาด้วย ซึ่งใบรับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขคำร้องและชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องทุกข์จากท่าน หลังจากที่ท่านได้แจ้งความไว้แล้ว ตำรวจต้องดำเนินการในเวลาอันสมควร ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำร้องของท่าน ท่านควรโทรศัพท์หรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจอีกครั้งหนึ่งและแจ้งหมายเลขคำร้องให้ทราบ พาสปอร์ตหาย – การแจ้งความพาสปอร์ตหายนั้น ท่านต้องแจ้งหมายเลขพาสปอร์ตนั้นๆ ให้แก่ตำรวจ

ปัญหาด้านภาษาและการสื่อสาร

หากท่านมีปัญหาในการสื่อสารกับตำรวจอันเนื่องมาจากภาษา ท่านมีทางเลือกต่างๆ ดังนี้
  • เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ท่านอาจให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่ท่านในระหว่างการพูดคุยกับตำรวจ
  • แลงเกวจไลน์ (Language Line) ตำรวจสามารถจัดหาล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ให้กับท่านได้ แลงเกวจไลน์ บริการฟรี เมื่อท่านโทรศัพท์ไปถึงตำรวจหรือไปยังสถานีตำรวจให้ท่านแจ้งว่าท่านต้องการใช้บริการของแลงเวจไลน์ และระบุภาษาที่ท่านใช้พูด แลงเกวจไลน์ บริการระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์