Major Event

White Island eruption

Latest news

جلوگیری از جرم - Crime prevention

امنیت شخصی

برنامه ریزیهای قبلی 

 • یک لیست از اسم اشخاصی که در موارد اضطراری میتوانید با آنها تماس بگیرید را تهیه کنید. تلفن را نزدیک تختخوابتان بگذارید.
 • از همسایه بخواهید که مراقب باشد. به عنوان مثال ,وقتیکه به مسافرت میروید از یکی از همسا یه ها یتان بخواهید که نامه های شما را از صندوق پست شما بردارد.
 • در فکر یک آژیر خطر که بتوانید در مواقع اضطراری آنرا بکار بیاندازید باشید.
 • نصب یک آژیر خطر را با کنترل رادر مد نظر داشته باشید.

در موارد زیر فریب نخورید

 • اگر غریبه ای به در منزل شما آمد و خواست که از تلفن شما استفاده کند, بگوئید که شما شماره را برایشان میگیرید. نیازی نیست که آنها داخل منزل شما شوندو شما هم لازم نیست که در را برایشان باز کنید.
 • با اشخاص غریبه ای که به در منزل شما میایند یا تلفنی تماس میگیرند معامله و مبادله نکنید.
 • با غریبه ها در مورد موقعیت مالی خود صحبت نکنید یا اینکه مشخصات حساب بانکی یا کارتهای اعتباریهای خود را با تلفن به آنها ندهید.
 • قبل از اینکه کسی رابرای انجام امورتان بکار بگمارید از چند جا مظنه بگیرید یا اینکه نظر دوستی رادر این مورد جویا شوید.
 • اگر فکر میکنید که کسی سعی بر فریب دادن شما را دارد با پلیس تماس بگیرید.

نکته های ایمنی عمومی

 • پول قدد / جواهرزیاد را در منزل نگه ندارید.
 • هیچ وقت ادعا نکنید که در خا نه تنها هستید.
 • یک روزنه با زاویه دید گسترده روی در منزل خود نصب کنید.
 • زنجیر ایمنی در قسمت داخلی درب خروجی نصب کنید.
 • اگر تلفنی به شما شد که شماره اشتباه بود, هرگز اسم و آدرس خودتان را ندهید.
 • لیست هشدارهای ایمنی را از Neighbourhood Support contact (سازمان پشتیبانی همسایگان) بگیرید.
Top

رانندگی در نیوزیلند

هر کسی که در نیوزیلند در جاده و خیابان رانندگی میکند باید گواهینامه رانندگی معتبر داشته باشد

در نیوزیلند مردم در طرف چپ جاده رانندگی میکنند.

حد مجازسرعت در جاده های شهر/شهری 50 کیلو متر در ساعت و 100 کیلو متر درساعت در بیشتر جاده های د یگر میباشد .علائم نصب شده در کنار جاده ها مشخص میکند که چه زما نی حد مجاز تغییر میکند.

اگر از حد مجاز سرعت تخطی کنید جریمه میشوید یا اینکه گواهینامه اتان از شما گرفته میشود.

اگر شما گواهینامه معتبر خارج ازکشور یا جواز رانندگی بین الملی دارید, میتوانید تا یک سال بعد از اولین ورودتان به نیوزیلند با آن گواهینامه رانندگی بکنید.

اگر شما گواهینامه خارجی یا جواز رانندگی بین الملی ندارید نمیتوانید رانندگی کنید . شما باید (تقاضای گواهینامه نیوزیلند بکنید) Apply for a New Zealand driver licence.

اگرپلیس شما را در حین رانندگی بدون گواهینامه معتبرگرفت, شما جریمه خواهید شد ودیگر حق رانندگی نخواهید داشت تا زمانیکه گواهینامه معتبر داشته باشید.

شما نمی توانید از اداره ی پلیس گواهینامه بگیرید برای تقاضا کردن گواهینامه رانندگی در نیوزیلند، میتوانید با Land Transport New Zealand شماره 0800822422 تماس بگیرید یا به نزدیکترین (آژانس گواهینامه رانندگی) driver licence agent مراجعه نما ئید.

همچنین بروشورهائی که مربوط به اطلاعات رانندگی را که برای توریستها و ساکنان جدید از طرف اداره حمل و نقل نیوزیلند Land Transport New Zealand تهیه شده است ملاحظه نمائید  

Top

اگر شما قربانی یک جرم یا تصادف جاده ای هستید

 • پلیس نیوزیلند مسئول بررسی جرم وتصادفات جاده ای و ایجاد ایمنی برای مردم هستند.
 • اگر شما شاهد یک جرم یا تصادف جاده ای, یا قربانی یک جرم هستید, پس لطفآ با پلیس تماس گرفته و تقا ضای کمک کنید. این مهم هست که هر چه سریعتر به پلیس اطلاع دهید.
 • در موقعیت اضطراری برای تماس با پلیس شماره 111 را بگیرید.
 • در بسیاری از موارد پلیس خواهد خواست که محل وقوع جرم را ببیند (صحنه جرم).
 • در موارد غیر اضطراری, امکان دارد که پلیس از شما بخواهد که برای تهیه گزارش رسمی به مرکز پلیس بروید.
 • امکان دارد که پلیس بخواهد با شما درباره جرمی صحبت کند و اطلاعا ت و شواهدی بگیرد تا کمکی برای جلب یا احیانآ دستگیری مجرمین باشد.
 • پلیس نیوزیلند در جلب مجرمین و حل جرم بسیار متبحر هستند.
 • اگر شما شخصی را در حال ارتکاب به جرم یا مسبب یک تصادف دید ید, میتوانید با دادن مشخصات ظاهری آن شخص به پلیس کمک کنید. به این میگویند یک توصیف خوب A good description.
 • Victim Support سازمان پشتیبانی از قربانیان حوادث یک سازمان دیگری است که برای کمک کردن و حمایت از شما بعد ازوقوع یک تصادف یا جرم که با پلیس همکاری نزدیک دارد.
 • اگرشما سئوال یا نگرانی در مورد قربانی یا شاهد جرم بودن دارید میتوانیداز Victim Support کمک بگیرید.
 • اگر شخصی که مسبب یک جرم یا تصادف شده, دستگیرشود امکان دارد که به دادگاه برود.
 • از شما به عنوان شاهد ممکن است خواسته شود که برای دادن شهادت و توضیح اینکه آن شخص با شما چه کرده به دادگاه بروید. شما میتوانید از Court Victim Advisor (مشاوربرای امور دادگاه) در مورد مراحل دادگاه اطلاعات مربوطه را بگیرید.
 • در نیوزیلند همه قربانیان ذیحق هستند، این حق شامل رفتار کردن با آنها با ادب و تواضع و شفقت میباشد. Victims’ Rights Act 2002 (حقوق قربانیان 2002) حق و حقوق شما به عنوان قربانی را تنظیم نموده است.
Top

خشونت های خانگی

 • در نیوزیلند،  خشونت های خانگی  جرم است پلیس با این قضیه بطورخیلی جدی برخورد میکند.
 • این از لحاظ قانون جرم هست که شخصی شخص دیگر را از لحاظ جسمی, جنسی, یا روانی مورد آزار و سوء استفاده قرار بدهد.
 • نمونه های خشونتهای خانگی شامل مشت زدن یا لگد زدن به یکی از افراد خانواده، خسارت به دارائی به منظور صدمه زدن به کسی، سعی در کنترل کردن زندگی افراد با تحقیر کردن مداوم آنان، قلدری کردن، سوءرفتارهای جنسی، تحت کنترل گرفتن پول، وقت، ماشین کسی، یا تماس با دوستان به منظورتحت سلطه خود در آوردن آنان میباشد.
 • بیشترین نوع معمول خشونتهای خانگی گزارش شده به پلیس خشونت بر علیه زنان و کودکان میباشد. در حدود 85% از قربانیانی که به پلیس مراجعه میکنند زنان هستند.
 • پلیس آسیب جدی خشونت خانگی وارد بر کودکانی که شاهد این خشونت هستند یا آنرا میشنوند را تشخیص میدهند. پلیس همچنین منتهای سعی خود را میکنند که که کودکان را از آسیب در امان نگه دارند.
 • اگر شما یا یکی از اعضای خانواده اتان در معرض خطر جدی و فوری بخاطر خشونت خانگی هستید، با شماره تلفن 111 با پلیس تماس بگیرید.
 • اگر خشونت خانگی در خانه شما اتفاق می افتد، باید با شخصی که به او اعتماد دارید در اینمورد صحبت کنید. با یک دوست, عضو خانواده یا یکی از گروههای ذ یل تماس بگیرید. اگر نمیدانید که با چه کسی در اینمورد صحبت کنید, به پلیس زنگ بزنید.
 • اشخاصی که از خشونت خانگی رنج میبرند میتوانند تقاضای Protection order (تآ مین نا مه) بکنند.
 • تآ مین نامه توسط دادگاه خانواده صادر میشود وبه شخص تقاضا کننده و فرزندانش حمایت قانونی بر ضد خشونت خانگی میدهد.
 • تامین نا مه اسم شخصی را که مرتکب عمل سوء شده ذکر کرده و بطور واضح توضیح داده که آنها چه کاری را میتوانند و چه کاری را نمیتوانند انجام دهند. به عنوان مثا ل ممکن هست که در تآمین نامه ذکر شده باشد که آن شخص حق وارد کردن خسارت یا تهدید به وارد کردن خسارت به اموال ندارد.
 • در شرایط معمولی, تآ مین نامه یا در همان روز و یا چند روز بعد از تقاضا صادر میشود.
 • تآ مین نامه همچنین میتواند از خانه و اموال شما حمایت نماید.
 • اگر شخصی از تامین نامه سرپیچی بکند, پلیس میتواند او را د ستگیر کند. آن شخص به دادگاه قضائی برده خواهد شد و امکان دارد که جریمه نقد ی شود و یا به زندان برود.
 • اطلاعات بیشتر را در این مورد از اینجا بگیرید protection orders and the Domestic Violence Act (قوانین تآ مین نامه و خشونت خانگی).
 • در نیوزیلند قانونهای محکمی در خصوص خشونت خانگی وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این قانون خواندن Domestic Violence Act 1995 (قوانین مربوط به خشونت خانگی)، و یا Family Court website وب سایت دادگاه خانواده را آغاز کنید.
 • آژانسهای دیگری که میتوانند شما را کمک نمایند عبارتند از:
Top

مراقبت کردن از فرزندانتان در نیوزیلند

 • قانون نیوزیلند اظهار می کند که تمامی کودکان و نوجوانان حق دارند که در امنیت باشند و از آنها مراقبت شود.
 • این حائز اهمیت است که شما از فرزندانتان مراقبت کنید تا در امان باشند و قربانی جرم یا مرتکب آن نشوند.
 • در نیوزیلند کودکان زیر 14 سال برای حفظ امنیتشان بایدهمواره تحت نظارت و سرپرستی باشند. هرگز کودک زیر 14 سال را در خانه یا ماشین تنها نگذارید.
 • در ماشین, کودکان زیر 5 سال باید از Safety seat صندلی ایمنی مناسب با سن, اندازه و وزن خود استفاده کنند.
 • اگر بیرون میروید از یکی از اعضای خانواده یا دوست- کسی که به او اعتماد دارید- بخواهید که از فرزندانتان مراقبت کند. اگر شما کسی را دارید که در نبود شما یا زمانیکه در سر کار هستید از فرزندانتان مراقبت کند, آن شخص حتمآ باید14 سال و یا بیشتر داشته باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که فرزندانتان در غیبت شما از منزل قادر به تماس با شما یا فرد مورد اطمینانتان در هر زمانی باشند. به عنوان مثا ل, اطمینان حاصل کنید که آنها شماره تلفن محل کار یا موبا یل (تلفن همراه) شما رابه همراه دارند.
 • اگر فکر میکنید که فرزند شما قربا نی یک جرم هست یا اینکه مرتکب ان شده با ید با پلیس صحبت کنید.
 • پلیسهای مخصوصی به نام "Youth Aid Officers" (افسران برای کمک به جوانان) هستند که کارشان رسیدگی به مسائل جوانانی است که مرتکب جرم شده اند. انها به شما کمک میکنند که بهترین تدابیر را برای امنیت کو د کانتان مد نظر داشته باشید.
 • پليس نيوزيلند همچنين با استفاده از افسران مخصوص خدمات آموزشی (Youth Education Service Officers) با معلمعين مدارس کار ميکند تا به جوانان اموزش داده شود که چگونه در امان بااشند.
 • شما میتوانید با مدرسه در مورد اموزشی که به بچه ها در مورد امنییت آنان داده میشود صحبت بکنید.
 • در طی تعطیلات مدرسه, سعی کنید که فرزندانتان را با ورزش یا فعالیتهای دیگر سرگرم کنید. تعداد بسیاری از گروههای اجتما عی برنامه های تعطیلات برای سرگرمی و تفریح جوانان در طی تعطیلات مدرسه دارند.
 • احتمال الوده شدن جوانانی که با ورزش یا سایر فعالیتهای مثبت د یگرمشغول هستند به امور خلاف و جنائی بسیار ضعیف است.
Top

تجاوز به حریم دیگران

 • تجاوز به حریم دیگران یعنی ورود به ملک خصوصی یا محل کار کسی بدون کسب اجازه.
 • تجاوز به حریم دیگران جرم محسوب میشود.
 • اگر کسی بدون اجازه وارد جائی شود, میتوان از انها خواست که انجا را ترک کنند و گر نه اخطاریه تجاوز به حریم دیگران trespass notice میتواند به انها داده شود.
 • به هر کس میتوان اخطاریه تجاوز به حریم داد از جمله کودکان. به عنوان مثال, اگر کسی از مغازهای چیزی بدزد د, صاحب مغازه میتواند به ان شخص اخطاریه تجاوز به حریم بدهد.
 • اخطاریه تجاوز به حریم یک تقاضای رسمی برای بیرون رفتن از ان ملک میباشد.
 • اگر شخصی اخطاریه تجاوز به حریم را نادیده بگیرد و سعی در داخل شدن به ان مکان را داشته باشد, میتوان پلیس را بعد از آن خبر کرد که ان شخص را بیرون کند.
 • پلیس میتواند شخص را بخاطر تجاوز به حریم دستگیر نماید.
 • شخص خاطی بخاطر تجاوز به حریم دیگران میتواند تا 1000 $ جریمه یا بمدت سه ماه زندانی شود.
 • اخطاریه تجاوز به حریم میتواند شخص را از داخل شدن به مکا نی تا مد ت دو سال محروم نماید.

ادم ربائی و باج گیری اخاذی

آدم ربائی, اخاذی یا سعی به آادم ربائی و اخاذی پول جزو جرائم جدی در نیوزیلند محسوب میشوند.

آدم ربائی حبس کردن غیر قانونی شخصی بدون رضایت است. باج سبیل گرفتن یعنی تهدید کردن کسی به منظور اخذ دارائی (از جمله پول) یا وادار کردن قربانی برای انجام رفتارهای بخصوص.

اینها در نیوزیلند جرائم جدی هستند که تا 14 سا ل زندان دارد.

بیش از 70 در صد ادم ربا ئیها یا باج گیری/اخاذی گزارش شده به اداره پلیس در نیوزیلند منجر به تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن مجرمین شده است.

Top

جرم تنفر

پلیس نیوزیلند, و مردم نیوزیلند بطور عمومی, تحمل توهین به اشخاص بخاطر مسائل نژادی را ندارند. این اها نتها جرم "تنفر" نیز نامیده میشود. زما نیکه اینچنین جرمهائی به پلیس گزارش داده میشود پلیس آنرا بطور جدی مورد بررسی قرار میدهد.

پلیس همکاری تنکاتنگی با نماینده های مجامع نژادی و سازمانهائی مانند Human Right Commission (کمسیون حقوق بشر) برای حمایت از حقوق و ازادی تمامی انجمنها در نیوزیلند دارد.

اگر شما از هر گونه سوءرفتار یا انگیزه تبعیض نژادی و یا خشونت بر علیه اعضای خانواده اتان یا اجتماعتان اگا ه هستید تماس بگیرید با:

کلاهبرداری در امور مهاجرتی

این بسته به شخص شماست که از شخص دیگری به عنوان وکیل یا نماینده برای انجام کارهای مهاجرتی خود استفاده کنید ولی به هر حال خود شما مسئول تمامی مدارک ارائه شده به اداره مهاجرت توسط نما ینده یا وکیلتان هستید.

ارائه ویزاها, جوازها و سایر مدارک جعلی کلاهبرداری محسوب میشود و پلیس با این قضیه برخورد جدی مینماید.

اگر شما فکر میکنید که شخصی عمد ا به شما اطلاعات یا توصیه مهاجرتی اشتباه داده و شما برای خدمات آنها پولی پرداخته کرده اید باید این قضیه را به پلیس و New Zealand Immigration Service (اداره مهاجرت نیوزیلند) خبر دهید.

Top

کلاهبرداری مالی

برای اینکه وقتی پولی قرض میکنید یا سرما یه گذاری میکنید سرتان کلاه نرود یا گول نخورید, پلیس به شما توصیه میکند که اینکار را با موءسسه های مالی شناخته شده و معتبر انجام بدهید.

کارتهای اعتباری, کارتهای ماشین پول و شماره های شناسائی (اعداد رمزی) را در یک مکان امن بگذارید. این شماره های شناسائی (اعداد رمزی) را به هیچکس ندهید.

همیشه از کسی که میخواهد به شما در ازای خرید جنس یا خدمات انجام شده چک بدهد, کارت شناسائی بخواهید.

اگر فکر میکنید که شخصی یا یک کمپانی مالی سعی دارد که سر شما کلاه بگذارد, با پلیس تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر Credit Card Fraud (تقلب در کارتهای اعتباری) وCheque fraud (تقلب چک) را بخوانید.

چه کاری باید بکنید

اگر قربانی یک دزدی هستید

 • اگر شما به خانه آمدید و متوجه شدید که در منزل شما سرقت اتفاق افتاده و فکر میکنید که سارق هنوز در منزل شماست, وارد خانه نشوید. بلافاصله با پلیس با شماره 111 از جای د یگری با پلیس تماس بگیرید. How to Report a Crime (چگونه یک جرم را گزارش داد) را ببینید.
 • اگر فکر میکنید که سارق منزل شما را ترک کرده, یا به پلیس زنگ بزنید یا به نزدیکترین مرکز پلیس آنرا گزارش دهید.
 • زمانیکه به مرکز پلیس برای گزارش یک سرقت مراجعه میکنید به شما باید تا ئید کتبی گزارشتان داده شود. به این "فرم تائید شکا یت" میگویند. این فرم شامل شماره پرونده و اسم افسر پلیسی که پرونده شما را بررسی میکند می باشد.
 • هیچ چیزی را که احتمالا سارق دست زده یا جابجا کرده را دست نزنید یا جابجا نکنید, چون ممکن هست که پلیس آنها را به عنوان مدرک لازم داشته باشد. به عنوان مثال, پلیس به دنبا ل هر اثر انگشتی که ا زسارق به جا مانده خواهدبود.
 • اگر منزل شما و لوازم آن بیمه است باید به شرکت بیمه خود خبر بدهید که مورد سرقت واقع شده اید.
 • زمانیکه بعد از سرقت از بیمه تقاضای جبران خسارت میکنید شماره پرونده پلیس تا ن را نیا ز خواهید داشت.
 • ارتباطات زیراطلاعات خوبی را در مورد سرقت در نیوزیلند و راههای پیشگیری آن در اختیار شما قرار میدهد:
Top

اگر درگیر یک تصادف ماشین هستید

 • اگر دچار یک تصادف ماشین شدید, این خیلی مهم هست که حدالامکان خونسرد باقی بمانید.
 • باید بایستید وببینید که آیا کسی یا مالی صدمه دیده یا نه.
 • اگر کسی آسیب دیده, با 111 تماس گرفته و پلیس و آمبولانس بخواهید. اگر شما نمیتوانید برای کمک تماس بگیرید, از شخص د یگری بخواهید که اینکار را برای شما بکند. پلیس پی خواهد برد که چه کسی مسبب تصا دف است.
 • امکان دارد که پلیس شخصی را که با شکستن قانون رانندگی نیوزیلند موجب تصادف شده دستگیر کند.
 • اگر تصادف زیاد جدی نیست و کسی هم زخمی نشده است پلیس احتمالا به صحنه تصادف نخواهد امد. ولی شما باید انرا بهر حال گزارش کنید.
 • گر دستخوش یک تصادف ماشین شده اید, طبق قانون, باید در ظرف مدت 24 ساعت از تصادف پلیس را خبردار کنید.
 • اگر بیمه ماشین دارید باید به شرکت بیمه خود بگوئید که تصادف کرده اید.
 • زمانیکه بعد ازتصادف از بیمه تقاضای جبران خسارت میکنید شماره پرونده پلیس تا ن را نیازخواهید داشت.
 • اسم وآدرس خود را به راننده هر ماشینی که صدمه دیده یا صاحب هر ملکی که خسارت دیده بدهید. اگر راننده های دیگری درگیر این تصادف هستند, سعی کنید آگاهی پیدا کنید که آیا آنها بیمه هستند یا نه و اگر هستند با کدام شرکت بیمه.
 • اگر بعد از تصادف نمیتوانید با ماشین خود رانندگی کنید باید ماشین را از خسارتهای بیشتر محفوظ نگه دارید. به عنوان مثال, ماشین را به کنار جاده بکشید و قفلش کنید. لوازم شخصی را از ماشین برداشته و به همراه ببرید.
Top

اگر رانندگی میکنید

 • پلیس نیوزیلند طبق مسئولیتش باید اطمینان حاصل کند که همه از قوانین رانندگی اطاعت میکنند.
 • اگر اشخاصی از این قوانین رانندگی سرپیچی کنند, امکان دارد که گواهینامه یا ماشینشان ضبط شود. آنها حتی ممکن هست که به زندان هم بروند.
 • شما برای رانندگی در نیوزیلند باید حداقل 15 سال سن داشته باشد و دارای گواهینامه رانندگی باشید.
 • برای رانندگی با موتور سیکلت به Motorcycle licence (گواهینامه موتور سیکلت) مخصوص باید داشته باشید.
 • در تمام مدت رانندگی باید Driver licence (گواهینامه رانندگی) خود را همراه داشته باشید.
 • ماشین شما باید (Warrant if fitness (WoF (گواهی صلاحیت رانندگی) وRegistration (به ثبت رسیده) معتبر داشته باشد.
 • شما باید Road Code (مقررات جاده) راکه مقررات رانندگی در نیوزیلند را توضیح داده مطالعه کنید.
 • در ماشین کودکان زیر 5 سال باید از Safety seat (کمر بند ایمنی) تصویب شده مطا بق با سن, اندازه و وزن خود استفاده کنند.
 • در نیوزیلند, شما نباید بعد از Drinking alcohol (خوردن مشروب) رانندگی کنید. شما نباید با سرعت زیاد رانندگی کنید و همیشه باید کمربند ایمنی خود را ببندید.
 • هر کسی که در ماشین هست باید کمربند ایمنی را ببندد. این شامل کسا نیکه در صندلی عقب نشسته اند نیز میباشد.

 

اگر شما برای پول یا اموال تهدید شده اید

 • اگر شخصی شما رابخاطر پول یا اموال تهدید کند یا بترساند یا شما را مجبور کند که رفتا ر خاصی را انجام دهید, با پلیس با شماره 111 تماس بگیرید.
 • اگر کسی شما را تهدید کرد یا اقدام به ربودن شما کرد, با پلیس با شماره 111 تماس بگیرید.
 • پلیس با یک هچنین مواردی برخورد بسیار شدیدی میکند و سابقه خوبی هم درمورد حل کردن چنین مواردی دارد.
Top