Macluumaadka loogu talo galay bulshooyinka qowmiyadaha - Somali

Kia Ora, greetings. Bogagaan waxaa loogu talo galay dadka ku cusub Niyuusiilaan (New Zealand) ama kuwa Ingiriisigu aanu ahayn afkooda hooyo.