Macluumaadka loogu talo galay bulshooyinka qowmiyadaha - Somali

Kia Ora, greetings. Bogagaan waxaa loogu talo galay dadka ku cusub Niyuusiilaan (New Zealand) ama kuwa Ingiriisigu aanu ahayn afkooda hooyo.

Mawduucyada ugu waaweyn ee ku saabsan dambiyada - Hot topics relating to crime trends

Haddii ruux kuu hanjabo ama ku cabsi geliyo lacag ama hanti darteed, ama kugu khasbo habdhaqan aan caadi ahayn, booliiska wac oo udir 111.

... more

La soo xidhiidhidda Booliiska - Communicating

Wicitaanka 111 waa bilaash marka la adeegsanayo taleefoonada dadweynaha iyo kuwa gacantaba.

... more

Booliiska iyo bulshadaada dhexdeeda - Communities

Waxay ku faraxsan yihiin inay maqlaan waxaad ka walaacsan tihiin oo ay kaala shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa ammaanka jaalliyadaha qawmiyadaha.

... more

Xuquuqdaada Booliiska - Rights

Booliiska waxaa loo tababaray inay caawiyaan oo badbaadiyaan qof walba oo Niyuusiilaan ku nool.

... more

Gaari wadidda Niyuusiilaan dhexdeeda - Driving in New Zealand

Qof walba oo gaari kuwada jidadka Niyuusiilaan waa inuu haystaa laysin sax ah.

... more

Ka hortagga dembiyada - Crime prevention

Diyaarso liiska taleefoonada dad aad wacan karto markay ku qabsato xaalad deg deg ah.

... more

Rabshadaha qoyska- Family violence

In New Zealand, family violence is a crime. waa dembi aanu booliisku fududaysan.

... more

Qorshayaal - Initiatives

Booliiska Niyuusiilaan waxay dejiyeen istaraatijiyad loola jeedo inay hagto habkaan u hawlgallo si loo daboolo baahida nabadgelyo ee jaalliyadaha qawmiyadaha kala duwan. 

... more