รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ - Thai

เกีย โอร่า และสวัสดีทุกท่าน หน้าเว็บที่ท่านกำลังชมอยู่นี้จัดทำขึ้นสำหรับท่านที่ยังใหม่ต่อประเทศนิวซีแลนด์หรือท่านที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม - Hot topics relating to crime

หากบุคคลใดถูกข่มขู่หรือคุกคามเพื่อเรียกเงินหรือทรัพย์สิน หรือบังคับให้ท่านต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจที่หมายเลข 111

... more

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ - Communicating

เมื่อท่านโทรหมายเลข 111 ท่านจะถูกถามว่าต้องการบริการฉุกเฉินในด้านใด คือ ตำรวจ ดับเพลิง หรือรถพยาบาล

... more

ตำรวจในชุมชนของท่าน - Communities

เจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเหล่านั้นยินดีที่จะรับฟังความเป็นห่วงเป็นกังวลของท่านและทำงานร่วมกันกับท่านเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชนชาติพันธุ์

... more

สิทธิของท่านที่มีต่อตำรวจ - Rights

ตำรวจนิวซีแลนด์มีความรับผิดชอบต่อการทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนี้

... more

การขับรถในประเทศนิวซีแลนด์ - Driving in New Zealand

ผู้ที่ขับรถอยู่บนท้องถนนในประเทศนิวซีแลนด์ต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ในนิวซีแลนด์มีการขับรถทางด้านซ้ายของถนน ถนนส่วนใหญ่ในเมืองและชานเมืองมีการจำกัดความเร็วที่ 50 กม.

... more

การป้องกันอาชญากรรม - Crime prevention

จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ท่านสามารถโทรศัพท์ไปหาในกรณีฉุกเฉิน และจัดวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ใกล้เตียงนอนของท่าน

... more

ความรุนแรงในครอบครัว - Family violence

ในประเทศนิวซีแลนด์ถือว่า ความรุนแรงในครอบครัว เป็นอาชญากรรม ซึ่งตำรวจจะทำการดำเนินคดีอย่างจริงจัง
... more

การริเริ่ม - Initiatives

ยุทธศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ของตำรวจ
... more