Driving in New Zealand - رانندگی در نیوزیلند

رانندگی در نیوزیلند

.در نیوزیلند مردم در طرف چپ جاده رانندگی میکنند. هر کسی که در نیوزیلند در جاده و خیابان رانندگی میکند باید گواهینامه رانندگی معتبر داشته باشد. اگر از حد مجاز سرعت تخطی کنید جریمه میشوید یا اینکه گواهینامه تان از شما گرفته میشود.حد مجازسرعت در جاده های شهر/شهری 50 کیلو متر در ساعت و 100 کیلو متر درساعت در بیشتر جاده های د یگر میباشد. علائم نصب شده در کنار جاده ها مشخص میکند که چه زما نی حد مجاز تغییر میکند. اگر شما گواهینامه خارجی یا جواز رانندگی بین الملی ندارید نمیتوانید رانندگی کنید . شما باید (تقاضای گواهینامه نیوزیلند بکنید) Apply for a New Zealand driver licence .اگر شما گواهینامه معتبر خارج ازکشور یا جواز رانندگی بین الملی دارید, میتوانید تا یک سال بعد از اولین ورودتان به نیوزیلند با آن گواهینامه رانندگی بکنید.

.اگر پلیس شما را در حین رانندگی بدون گواهینامه معتبرگرفت, شما جریمه خواهید شد ودیگر حق رانندگی نخواهید داشت تا زمانی که گواهینامه معتبر داشته باشید. شما نمی توانید از اداره ی پلیس گواهینامه بگیرید برای تقاضا کردن گواهینامه رانندگی در نیوزیلند، میتوانید با New Zealand Transport Agency شماره 0800822422 تماس بگیرید یا به نزدیکترین (آژانس گواهینامه رانندگی) driver licence agent مراجعه نما ئید.

همچنین بروشورهائی که مربوط به اطلاعات رانندگی را که برای توریستها و ساکنان جدید از طرف اداره حمل و نقل نیوزیلند New Zealand Transport Agency تهیه شده است ملاحظه نمائید  

 

اگر شما قربانی یک جرم یا تصادف جاده ای هستید
 • پلیس نیوزیلند مسئول بررسی جرم وتصادفات جاده ای و ایجاد ایمنی برای مردم هستند.
 • اگر شما شاهد یک جرم یا تصادف جاده ای, یا قربانی یک جرم هستید, پس لطفآ با پلیس تماس گرفته و تقا ضای کمک کنید. این مهم هست که هر چه سریعتر به پلیس اطلاع دهید.
 • در موقعیت اضطراری برای تماس با پلیس شماره 111 را بگیرید.
 • در بسیاری از موارد پلیس خواهد خواست که محل وقوع جرم را ببیند (صحنه جرم).
 • در موارد غیر اضطراری, امکان دارد که پلیس از شما بخواهد که برای تهیه گزارش رسمی به مرکز پلیس بروید.
 • امکان دارد که پلیس بخواهد با شما درباره جرمی صحبت کند و اطلاعا ت و شواهدی بگیرد تا کمکی برای جلب یا احیانآ دستگیری مجرمین باشد.
 • پلیس نیوزیلند در جلب مجرمین و حل جرم بسیار متبحر هستند.
 • اگر شما شخصی را در حال ارتکاب به جرم یا مسبب یک تصادف دید ید, میتوانید با دادن مشخصات ظاهری آن شخص به پلیس کمک کنید.
 • Victim Support سازمان پشتیبانی از قربانیان حوادث یک سازمان دیگری است که برای کمک کردن و حمایت از شما بعد ازوقوع یک تصادف یا جرم که با پلیس همکاری نزدیک دارد.
 • اگرشما سئوال یا نگرانی در مورد قربانی یا شاهد جرم بودن دارید میتوانیداز Victim Support کمک بگیرید.
 • اگر شخصی که مسبب یک جرم یا تصادف شده, دستگیرشود امکان دارد که به دادگاه برود.
 • از شما به عنوان شاهد ممکن است خواسته شود که برای دادن شهادت و توضیح اینکه آن شخص با شما چه کرده به دادگاه بروید. شما میتوانید از Court Victim Advisor (مشاوربرای امور دادگاه) در مورد مراحل دادگاه اطلاعات مربوطه را بگیرید.
 • در نیوزیلند همه قربانیان ذیحق هستند، این حق شامل رفتار کردن با آنها با ادب و تواضع و شفقت میباشد. Victims’ Rights Act 2002 (حقوق قربانیان 2002) حق و حقوق شما به عنوان قربانی را تنظیم نموده است.

 

اگر درگیر یک تصادف ماشین هستید
 • اگر دچار یک تصادف ماشین شدید, این خیلی مهم هست که حدالامکان خونسرد باقی بمانید.
 • باید بایستید وببینید که آیا کسی یا مالی صدمه دیده یا نه.
 • اگر کسی آسیب دیده, با 111 تماس گرفته و پلیس و آمبولانس بخواهید. اگر شما نمیتوانید برای کمک تماس بگیرید, از شخص د یگری بخواهید که اینکار را برای شما بکند. پلیس پی خواهد برد که چه کسی مسبب تصا دف است.
 • امکان دارد که پلیس شخصی را که با شکستن قانون رانندگی نیوزیلند موجب تصادف شده دستگیر کند.
 • اگر تصادف زیاد جدی نیست و کسی هم زخمی نشده است پلیس احتمالا به صحنه تصادف نخواهد امد. ولی شما باید انرا بهر حال گزارش کنید.
 • گر دستخوش یک تصادف ماشین شده اید, طبق قانون, باید در ظرف مدت 24 ساعت از تصادف پلیس را خبردار کنید.
 • اگر بیمه ماشین دارید باید به شرکت بیمه خود بگوئید که تصادف کرده اید.
 • زمانیکه بعد ازتصادف از بیمه تقاضای جبران خسارت میکنید شماره پرونده پلیس تا ن را نیازخواهید داشت.
 • اسم وآدرس خود را به راننده هر ماشینی که صدمه دیده یا صاحب هر ملکی که خسارت دیده بدهید. اگر راننده های دیگری درگیر این تصادف هستند, سعی کنید آگاهی پیدا کنید که آیا آنها بیمه هستند یا نه و اگر هستند با کدام شرکت بیمه.
 • اگر بعد از تصادف نمیتوانید با ماشین خود رانندگی کنید باید ماشین را از خسارتهای بیشتر محفوظ نگه دارید. به عنوان مثال, ماشین را به کنار جاده بکشید و قفلش کنید. لوازم شخصی را از ماشین برداشته و به همراه ببرید.

 

اگر رانندگی می کنید
 • پلیس نیوزیلند طبق مسئولیتش باید اطمینان حاصل کند که همه از قوانین رانندگی اطاعت میکنند.
 • اگر اشخاصی از این قوانین رانندگی سرپیچی کنند, امکان دارد که گواهینامه یا ماشینشان ضبط شود. آنها حتی ممکن هست که به زندان هم بروند.
 • شما برای رانندگی در نیوزیلند باید حداقل 16 سال سن داشته باشد و دارای گواهینامه رانندگی باشید.
 • برای رانندگی با موتور سیکلت به Motorcycle licence (گواهینامه موتور سیکلت) مخصوص باید داشته باشید.
 • در تمام مدت رانندگی باید Driver licence (گواهینامه رانندگی) خود را همراه داشته باشید.
 • ماشین شما باید (Warrant if fitness (WoF (گواهی صلاحیت رانندگی) وRegistration (به ثبت رسیده) معتبر داشته باشد.
 • شما باید Road Code (مقررات جاده) راکه مقررات رانندگی در نیوزیلند را توضیح داده مطالعه کنید.
 • در ماشین کودکان زیر 7 سال باید از Safety seat (کمر بند ایمنی) تصویب شده مطا بق با سن, اندازه و وزن خود استفاده کنند.
 • در نیوزیلند, شما نباید بعد از Drinking alcohol (خوردن مشروب) رانندگی کنید. شما نباید با سرعت زیاد رانندگی کنید و همیشه باید کمربند ایمنی خود را ببندید.
 • هر کسی که در ماشین هست باید کمربند ایمنی را ببندد. این شامل کسا نیکه در صندلی عقب نشسته اند نیز می باشد.