Initiatives - پیش قدم شدن

استراتژی قومی - نژادی پلیس

پلیس، برای راهبرد و هدایت روش فعالیت در جهت براورده کردن نیازهای امنیتی جامعه نژادی متنوع نیوزلند، یک استراتژی قومی - نژادی ایجاد کرده است. این استراتژی چگونگی‌ همکاری نزدیک پلیس با اعضای انجمن‌ها و سازمان‌های مختلف در راستای کاهش جرم و ترس از قربانی شدن در انجمن های نژادی را مشخص می‌کند.

به پلیس ملحق شوید

نیوزیلند متشکل ازگروههای گوناگون مردم و فرهنگهایشان میباشد و ما به افراد از فرهنگهای متفاوت احتیاج داریم که به پلیس نیوزیلند ملحق شوند. فرصت های متفاوتی برای کار کردن با پلیس در لباس یونیفورم و یا با لباس شخصی, در نقش حمایتی وجود دارد. موقعیت های شغلی برای پلیس حمایتی در لباس شخصی بطور معمول در روزنامه های محلی آگهی می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توان پلیس در لباس فرم شد Recruiting site (صفحه استخدام) را ملاحظه کنید.

بازخورد

ما پذیرای نظرات و پیشنهادات شما برای بالا بردن امنیت در اجتماع هستیم. لطفاً با افسر امور نژادی محلی تان تماس بگیرید.