chủ đề quan trọng về tội phạm- Hot topics relating to crime

Nếu bạn bị đe dọa phải đưa tiền hay tài sản:

  • Nếu có ai đe dọa hay làm bạn sợ hãi để lấy tiền hay tài sản của bạn hay bắt bạn cư xử theo một cách đặc biệt, hãy điện thoại cho Cảnh sát bấm 111.
  • Nếu có ai đe dọa hay toan tính bắt cóc bạn, hãy điện thoại cảnh sát bấm 111.
  • Cảnh sát xem đây là một tội nặng và có thành tích giải quyết nó rất tốt.

Bắt cóc và gây áp lực tống tiền

Bắt cóc, gây áp lực hay toan tính bắt cóc hay tống tiền được xem là những tội nặng ở New Zealand. Bắt cóc là giữ một người một cách bất hợp pháp mà không có sự đồng ý của người ấy. Gây áp lực là dùng lời đe dọa để cướp tài sản (kể cả tiền bạc) hay bắt buộc một nạn nhân cư xử theo một cách đặc biệt. Đây là những tội nặng ở New Zealand có thể bị phạt tù đến 14 năm. Hơn 70% vụ bắt cóc hay gây áp lực tống tiền được báo cáo với cảnh sát ở New Zealand đều có kết quả là các kẻ phạm tội bị truy tố.

Lừa gạt về di trú

Bạn có quyền chọn một đại lý hay đại diện di trú và bạn chịu trách nhiệm về bất cứ giấy tờ nào mà đại lý hay đại diện của bạn cung cấp cho Sở Di Trú (Immigration Service). Việc cung cấp dấu thị thực (visa), giấy phép và các giấy tờ khác giả mạo là lừa gạt và Cảnh sát đối xử điều này nghiêm trọng. Nếu bạn nghĩ rằng một người nào đó cố ý cho bạn thông tin giả về di trú và bạn đã trả tiền cho họ, thì bạn nên báo cáo điều này với Cảnh sát và New Zealand Immigration Service (Sở Di Trú New Zealand).

Lừa gạt về tài chính

Để tránh khỏi bị gạt hay bị lừa đảo làm bạn mất tiền, Cảnh sát khuyên bạn giao dịch với những sở tài chính được kính trọng và có tiếng tăm khi mượn hay đầu tư tiền bạc. Giữ thẻ tín dụng (credit card), thẻ rút tiền ở máy (cash machine card) và các số chứng minh ở một chỗ an toàn. Đừng đưa những số chứng minh này (số pin = PIN) cho bất cứ ai. Luôn luôn hỏi giấy chứng minh khi một người muốn trả bạn tiền mua hàng hay dịch vụ bằng chi phiếu. Nếu bạn nghĩ một người hay một công ty tài chính nào đang lừa gạt bạn, hãy tiếp xúc với Cảnh sát. Đọc thêm ở Credit Card Fraud (Lừa gạt về thẻ tín dụng).

Tội phạm do căm ghét và tư thù

Cảnh sát New Zealand và nhân dân New Zealand nói chung không dung túng những tội phạm dựa trên chủng tộc của một người. Những tội phạm này còn được gọi là tội phạm do “căm ghét” hay “tư thù”. Nơi nào những tội phạm như thế được báo cáo với Cảnh sát, chúng sẽ được điều tra rất mạnh mẽ. Cảnh sát làm việc sát cánh với các đại diện của các cộng đồng chủng tộc và các tổ chức như Human Rights Commission (Uỷ Ban Bảo Vệ Nhân Quyền) để bảo vệ quyền lợi và tự do của tất cả các cộng đồng ở New Zealand. Nếu bạn biết có một xúc phạm hay bạo lực do phân biệt chủng tộc với các người trong gia đình hay cộng đồng của bạn, bạn nên báo cáo nó.