Các quyền lợi - Rights

Vai trò của cảnh sát ở New Zealand

 • Cảnh Sát New Zealand chịu trách nhiệm làm New Zealand thành một nơi an toàn để sinh sống và làm mọi người tuân theo luật của nuớc này.
 • Cảnh Sát được huấn luyện để giúp đỡ và bảo vệ mọi người ở New Zealand.
 • Các vai trò chính của Cảnh sát gồm có ngăn ngừa, điều tra, giải quyết và thu giảm tội phạm và các vụ đụng xe trên đường lộ.
 • Cảnh sát không dung túng bất cứ tội phạm nào với một người dựa trên chủng tộc. Xem thông tin về an toàn của chúng tôi về tội phạm do căm ghét hay tư thù (hate crime).
 • Bạn được chào đón và khuyến khích đến gặp cảnh sát, nói chuyện với họ hay yêu cầu họ giúp đỡ.
 • Cảnh Sát New Zealand thuờng không mang súng. Ngoại trừ các trường hợp như cảnh sát ở các phi trường quốc tế hay các nhóm cảnh sát đặc biệt như Đội Vũ trang Chống bọn Tội phạm (Armed Offenders Squad).
 • Hầu hết Cảnh Sát New Zealand mặc đồng phục cảnh sát. Tuy nhiên một số cảnh sát viên kể cả các thám tử không mặc đồng phục (họ mặc thường phục). Nếu một cảnh sát viên mặc thường phục nói với bạn hay tra hỏi bạn, họ phải có thể cho bạn biết họ thuộc sở nào và cho bạn thấy thẻ chứng minh cảnh sát của họ.
 • Cảnh sát làm việc với nhiều nhóm cộng đồng, nhóm dân tộc và các cơ quan chính phủ để giúp tạo New Zealand thành một chỗ an toàn để sinh sống, làm việc và học hành.

Nên xem thêm: Về chúng tôi Các đơn vị của ngành cảnh sát Gia nhập cảnh sát

Cam kết của ngành Cảnh sát

Cảnh Sát New Zealand sẽ

 • Công nhận việc bạn gọi điện thoại
 • Xem xét nghiêm chỉnh trường hợp của bạn
 • Cung cấp một dịch vụ đáp ứng
 • Cho bạn biết những cơ quan nào khác có thể giúp đỡ bạn
 • Cho bạn biết chúng tôi đang làm gì hay sẽ làm gì để bạn hiểu đúng đắn các việc làm của chúng tôi

Cảnh sát mong bạn sẽ

 • Cho chúng tôi biết vấn đề của bạn ngay khi có thể
 • Cung cấp nhiều thông tin nếu bạn có thể
 • Cho chúng tôi biết nếu có bất cứ cái gì xảy ra thêm
 • Giúp chúng tôi hiểu bạn muốn gì
 • Nói nếu bạn cần giúp đõ

Quyền của bạn với Cảnh sát

Nếu bạn bị Cảnh sát tra hỏi, giữ lại hay bắt giam, các quyền về mặt luật pháp của bạn là:

 • Bạn có quyền hỏi ý kiến và dặn dò một luật sư, một cách kín đáo và không bị trì hoãn
 • Bạn có quyền không tuyên bố gì hết
 • Bạn có quyền hỏi tại sao bạn bị tra hỏi, bị giữ lại hay bị bắt giam.

Cảnh sát có một danh sách tên và số điện thoại của các luật sư có quyền cho lời khuyên và đồng ý được tiếp xúc bất cứ lúc nào, ngày hay đêm. Hãy hỏi Cảnh sát danh sách Police Detention Legal Assistance Lawyers (Các luật sư giúp đỡ về luật pháp cho việc bị cảnh sát giữ lại).

Những khiếu nại về Cảnh sát

Nếu bạn tin rằng cảnh sát làm điều sai lầm, hay bạn không được cảnh sát đối xử công bằng, bạn có thể làm đơn khiếu nại chính thức với một trong những người sau đây: