สิทธิของท่านที่มีต่อตำรวจ - Rights

บทบาทของตำรวจในประเทศนิวซีแลนด์

 • ตำรวจนิวซีแลนด์มีความรับผิดชอบต่อการทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนี้
 • ตำรวจได้รับการฝึกฝนมาเพื่อช่วยเหลือและป้องกันผู้คนทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์
 • บทบาทหลักของตำรวจ รวมถึงการป้องกัน สืบสวน แก้ไขและลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • ตำรวจจะไม่ยอมให้มีอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ โปรดอ่านรายละเอียดในความปลอดภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมเกิดจากความจงเกลียดจงชัง
 • ขอเชิญท่านเข้าพบและปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
 • โดยทั่วไปแล้ว ตำรวจนิวซีแลนด์ไม่มีการพกปืน นอกเสียจากว่าเป็นตำรวจประจำสนามบินนานาชาติหรือตำรวจกลุ่มพิเศษที่เรียกว่า หน่วยติดอาวุธเพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิด (Armed Offenders Squad)
 • ตำรวจนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่สวมเครื่องแบบ แต่ก็มีตำรวจบางนายรวมถึงหน่วยสืบสวนที่ไม่สวมเครื่องแบบ (แต่งกายชุดปกติ) หากมีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาและสอบสวนท่าน ตำรวจนั้นๆ จะต้องสามารถบอกว่าประจำอยู่ที่สถานีใดและสามารถแสดงบัตรประจำตัวตำรวจให้ท่านได้ดู
 • ตำรวจทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ และหน่วยงานรัฐบาล เพื่อช่วยทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัย น่าทำงาน และน่าศึกษาหาความรู้

ดูในสิ่งเหล่านี้ด้วย: เกี่ยวกับเรา หน่วยบริการของตำรวจ สมัครเป็นตำรวจ

ความมุ่งมั่นในการให้บริการของตำรวจ

ตำรวจนิวซีแลนด์จะดำเนินการดังต่อไปนี้ :

 • ตอบโทรศัพท์ที่ท่านโทรไป
 • ดำเนินการในเรื่องที่ท่านแจ้งความไปอย่างจริงจัง
 • ให้การบริการโดยทันที
 • แจ้งให้ท่านทราบว่าหน่วยงานอื่นที่อาจสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไป หรือจะดำเนินการ เพื่อให้การกระทำของเราได้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์

สิ่งที่ตำรวจคาดหวังที่จะได้รับจากท่าน

 • แจ้งให้เราได้รับทราบถึงปัญหาที่ท่านมีโดยทันทีเท่าที่จะทำได้
 • ให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ท่านสามารถให้ได้
 • แจ้งให้เราได้รับทราบอีกหากมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
 • ช่วยให้เราเกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านต้องการ
 • หากท่านต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้บอก

สิทธิของท่านที่มีต่อตำรวจ

หากท่านถูกนำไปสอบสวน กักขัง หรือจับกุมโดยตำรวจ สิทธิของท่านตามกฎหมายมีดังต่อไปนี้ :

 • ท่านมีสิทธิ์ในการปรึกษาและให้คำเสนอแนะทนายความอย่างเป็นการส่วนตัวและโดยทันที
 • ท่านมีสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ปากคำ
 • ท่านมีสิทธิ์ที่จะไต่ถามว่าทำไมท่านจึงถูกสอบสวน กักขัง หรือจับกุม

ตำรวจมีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความที่ทรงคุณวุฒิที่จะให้คำปรึกษาและยินยอมที่จะได้รับการติดต่อได้ทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ท่านสามารถขอรายชื่อทนายความที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกตำรวจควบคุมตัว

การร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจ

หากท่านเชื่อว่าตำรวจกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือท่านไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมจากตำรวจ ท่านสามารถดำเนินการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการต่อแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ :