ความรุนแรงในครอบครัว - Family violence

 • ในประเทศนิวซีแลนด์ถือว่า ความรุนแรงในครอบครัว เป็นอาชญากรรม ซึ่งตำรวจจะทำการดำเนินคดีอย่างจริงจัง
 • การที่ผู้ใดกระทำทารุณกรรมทางร่างกาย เพศ หรือจิตใจแก่บุคคลอื่น ถือว่าผิดกฎหมาย
 • ตัวอย่างของความรุนแรงในบ้าน รวมไปถึงการชก เตะ บุคคลในครอบครัว หรือทำลายทรัพย์สินเพื่อเป็นการทำร้ายผู้อื่น หรือพยายามควบคุมการดำเนินชีวิตของผู้อื่น โดยการลบหลู่ ขู่เข็ญ ทำทารุณทางเพศ ควบคุมการใช้เงิน เวลา หรือการติดต่อกับเพื่อนฝูงของบุคคลอื่นเพื่อแสดงถึงการมีอำนาจเหนือกว่า
 • ประเภทของความรุนแรงภายในบ้านที่พบเห็นได้บ่อยมากที่แจ้งให้ทางตำรวจได้แก่ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งร้อยละ 85 ของผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจ เป็นผู้หญิง
 • ตำรวจยอมรับถึงอันตรายขั้นร้ายแรงที่เป็นความรุนแรงภายในบ้านที่มีต่อเด็กที่เห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ ตำรวจจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้เด็กๆ ได้รับความปลอดภัยจากอันตราย
 • หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวกำลังได้รับอันตรายจากความรุนแรงภายในบ้าน ขอให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจที่หมายเลข 111
 • หากความรุนแรงภายในบ้านเกิดขึ้นกับท่าน ท่านควรบอกเรื่องนี้กับคนที่ท่านไว้วางใจ โทรไปเล่าให้เพื่อนหรือคนในครอบครัว หรือกลุ่มที่มีรายชื่อต่อท้ายนี้ ถ้าไม่ทราบว่าจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับใคร ให้โทรแจ้งตำรวจ
 • บุคคลที่ได้รับปัญหาจากความรุนแรงภายในบ้านสามารถยื่นเรื่องขอคำสั่งเพื่อให้ความคุ้มครอง (protection order) ท่านควรขอคำแนะนำจากทนายหรือจากกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือตามรายชื่อต่อท้ายนี้
 • คำสั่งเพื่อให้ความคุ้มครองออกให้โดยศาลครอบครัวและให้ความคุ้มครองทางกฎหมายต่อความรุนแรงภายในบ้านให้แก่บุคคลที่ยื่นคำขอและบุตร
 • คำสั่งเพื่อให้ความคุ้มครองมีการระบุชื่อบุคคลที่กระทำการทารุณกรรมและแจ้งไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นๆ สามารถกระทำหรือไม่สามารถกระทำการในสิ่งใดๆ ได้บ้าง เช่น ในคำสั่งเพื่อให้ความคุ้มครองอาจระบุว่าบุคคลต้องไม่ทำลายหรือข่มขู่ที่จะทำลายทรัพย์สิน เป็นต้น
 • ตามปกติแล้ว การออกคำสั่งเพื่อการคุ้มครองชั่วคราวสามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ หรืออาจใช้เวลาภายในสองสามวันหลังจากที่ยื่นคำขอ
 • คำสั่งเพื่อการให้ความคุ้มครองยังอาจช่วยให้ความคุ้มครองให้แก่บ้านและทรัพย์สินได้ด้วย
 • หากบุคคลนั้นๆ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อให้ความคุ้มครอง ตำรวจสามารถจับกุมได้ จากนั้นมีการนำบุคคลนั้นไปขึ้นศาลชั้นต้นและอาจได้รับคำสั่งให้เสียค่าปรับ (เงิน) หรืออาจถูกจำคุก
 • หารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเพื่อให้ความคุ้มครองและ พ.ร.บ. ความรุนแรงภายในบ้าน
 • ในประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมายความรุนแรงภายในครอบครัวมีความเข้มงวดมาก ซึ่งสามารถเริ่มหารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้เพิ่มเติมได้โดยการอ่าน พ.ร.บ.ความรุนแรงภายในบ้าน ค.ศ.1995 หรือเข้าไปเยี่ยมเว็บไซท์ของศาลครอบครัว
 • หน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ ประกอบด้วย
  • Women's Refuge
  • Child, Youth and Family (หมายเลขโทรศัพท์ 0508 326 459)
  • Stopping Violence Services
  • ทนายความของท่าน
  • Victim Support (หมายเลขโทรศัพท์ 0800 842 846)
  • Rape Crisis
  • Citizens Advice Bureaux (หมายเลขโทรศัพท์ 0800 367 222) เป็นบริการฟรีแก่ทุกคนในนิวซีแลนด์รวมถึงนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษานานาชาติ
  • และองค์กรชุมชนและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ อีกมาก