การริเริ่ม - Initiatives

ยุทธศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ของตำรวจ

ตำรวจนิวซีแลนด์ได้พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุความต้องการด้านความปลอดภัยของชุมชนชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ยุทธศาสตร์กำหนดวิธีการในการให้ตำรวจทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานอื่นเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวต่อการตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายในชุมชนชาติพันธุ์

การเข้าร่วมงานกับตำรวจ

นิวซีแลนด์มีชุมชนหลากหลายจากวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย และเราต้องการผู้คนจากวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจนิวซีแลนด์ ซึ่งเปิดโอกาสให้มาทำงานให้กับตำรวจทั้งการเป็นตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ หรือชุดสนับสนุน โดยที่ตำแหน่งสนับสนุนของตำรวจนอกเครื่องแบบเหล่านั้นได้มีการประกาศรับสมัครในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่เป็นประจำ

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบได้ที่เว็บไซท์การรับสมัครของเรา

ความคิดเห็นที่สะท้อนกลับคืน

เรามีความยินดีต้อนรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชนของท่าน กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน Ethnic Liaison Officer ใกล้บ้านของท่าน