ตำรวจในชุมชนของท่าน - Communities

เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มชาติพันธุ์ เอเชี่ยน

ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษในการทำงานร่วมกับชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงการบริการของตำรวจ ให้รายละเอียดแก่ตำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่ชุมชนนั้นๆ เป็นห่วงเป็นกังวล และทำงานร่วมกับตำรวจสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมที่โยงใยในชุมชนชาติพันธุ์

เจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเหล่านั้นยินดีที่จะรับฟังความเป็นห่วงเป็นกังวลของท่านและทำงานร่วมกันกับท่านเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชนชาติพันธุ์

การติตต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานของชุมชนชาติพันธุ์ - เพื่อการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานในท้องถิ่นของท่านที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านให้ได้รับบริการต่างๆ จากตำรวจ

ตำรวจท้องที่ - เพื่อการตรวจสอบดูว่าสถานีตำรวจในท้องถิ่นของท่านอยู่ที่ใด และวิธีการติดต่อกับตำรวจในท้องถิ่นของท่าน