การป้องกันอาชญากรรม - Crime prevention

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า

 • จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ท่านสามารถโทรศัพท์ไปหาในกรณีฉุกเฉิน และจัดวางเครื่องโทรศัพท์ไว้ใกล้เตียงนอนของท่าน
 • นัดแนะกับเพื่อนบ้านเพื่อให้คอยเป็นหูเป็นตาให้กับท่าน เช่น ขอให้เพื่อนบ้านคอยเก็บจดหมายให้ระหว่างที่ท่านจากบ้านไปไกลๆ หลายวัน
 • พิจารณาใช้เครื่องสัญญาณเตือนภัยส่วนบุคคลที่ท่านสามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • พิจารณาติดตั้งสัญญาณเตือนความปลอดภัยที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทเอกชน ไว้ในบ้านของท่าน

อย่าให้ถูกหลอก

 • หากมีคนแปลกหน้ามาขอใช้โทรศัพท์ในบ้านของท่าน ขอให้ท่านรับเป็นผู้โทรศัพท์ให้แทน ไม่ต้องให้คนนั้นเข้ามาในบ้านของท่านและท่านไม่จำเป็นต้องเปิดประตูออกไป
 • อย่าทำธุรกิจกับคนแปลกหน้าที่มาหาที่ประตูหน้าบ้านหรือโทรมาหาที่บ้าน
 • อย่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินของท่านกับคนแปลกหน้า หรือให้รายละเอียดทางโทรศัพท์เกี่ยวกับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
 • ในกรณีที่ต้องการช่างมาทำงานในบ้าน ให้สืบราคาจากหลายแหล่ง หรือไต่ถามขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ
 • หากท่านคิดว่ามีคนกำลังต้มตุ๋นท่าน ให้ติดต่อตำรวจทันที

คำแนะนำสำหรับความปลอดภัยทั่วไป

 • อย่าเก็บเงินหรือเครื่องประดับจำนวนมากๆ ไว้ในบ้าน
 • อย่าบอกใครว่าท่านอยู่ที่บ้านคนเดียว
 • ติดตั้งช่องแอบมองที่เห็นเป็นมุมกว้างไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
 • ติดตั้งโซ่คล้องประตูภายในบานประตูเข้าบ้าน
 • หากท่านได้รับโทรศัพท์ที่โทรมาผิดหมายเลข อย่าบอกชื่อและที่อยู่ให้กับผู้ที่โทรมา
 • ขอรายการป้องกันความปลอดภัยได้จากอาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยในระแวกบ้านของท่าน

หากท่านเป็นเจ้าทุกข์จากขโมยเข้าบ้าน

 • ถ้าท่านกลับมาที่บ้านและพบว่าบ้านถูกขโมยเข้าบ้านและท่านคิดว่าขโมยคนนั้นยังอยู่ภายในบ้าน จงอย่าเข้าไปในบ้าน ให้ติดต่อกับตำรวจทันทีโดยการโทรศัพท์จากโทรศัพท์เครื่องอื่นไปที่หมายเลข 111 โปรดอ่านวิธีการแจ้งอาชญากรรม
 • ถ้าท่านคิดว่าขโมยออกจากบ้านท่านไปแล้ว ให้โทรศัพท์หรือไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน
 • เมื่อท่านไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความว่าขโมยเข้าบ้าน ท่านควรรับใบยืนยันการแจ้งความนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า “แบบรับการแจ้งร้องทุกข์” (Complaint Acknowledgement Form) แบบฟอร์มนี้มีหมายเลขแฟ้มและชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องร้องทุกข์จากท่าน
 • อย่าแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านที่ขโมยอาจจับต้องหรือเคลื่อนย้าย เพราะตำรวจต้องการสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน เช่น ตำรวจจะต้องการเพื่อหาลายนิ้วมือที่ขโมยทิ้งไว้ให้
 • หากท่านมีประกันบ้านและสิ่งของภายในบ้าน ท่านควรแจ้งบริษัทประกันว่าสิ่งของในบ้านถูกลักขโมย
 • ท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขแฟ้มจากสถานีตำรวจ เพื่อนำไปแจ้งบริษัทประกันหลังจากที่ถูกลักขโมย
 • ลิงค์ต่อไปนี้ จะให้รายละเอียดที่ดีเกี่ยวกับการลักขโมยในประเทศนิวซีแลนด์และวิธีการป้องกันมิให้เกิดขึ้น

การให้ความดูแลบุตรหลานของท่านในประเทศนิวซีแลนด์

 • กฎหมายนิวซีแลนด์กำหนดให้เด็กและผู้เยาว์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่
 • ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่ท่านต้องให้การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านให้ได้รับความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของอาชญากรหรือมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
 • ในนิวซีแลนด์ เด็กผู้เยาว์อายุไม่เกิน 14 ปี จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา โดยปล่อยให้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในรถคนเดียวไม่ได้
 • เมื่ออยู่ในรถ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี จะต้องให้นั่งติดอยู่ในที่นั่งเด็กชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับอายุ ขนาด และน้ำหนัก
 • ถ้าท่านจะต้องออกไปข้างนอกบ้าน ให้ขอคนในบ้านคนอื่นหรือเพื่อน หรือคนที่ท่านไว้ใจได้ ให้ดูแลบุตรหลานของท่าน และถ้าท่านให้ผู้ใดดูแลบุตรหลานของท่านในขณะที่ท่านออกไปทำงานหรืออยู่นอกบ้าน บุคคลผู้นั้นจะต้องมีอายุ 14 ปีหรือมากกว่า
 • ท่านต้องแน่ใจว่าบุตรหลานของท่านสามารถติดต่อกับท่านหรือบุคคลที่ไว้วางใจได้ตลอดเวลา เช่น ท่านต้องแน่ใจว่าบุตรหลานของท่านทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
 • หากท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านกำลังตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือเกี่ยวข้องในอาชญากรรม ให้ท่านปรึกษาตำรวจ
 • มีตำรวจชุดพิเศษเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เยาว์” (Youth Aid Officers) ให้การดูแลผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรม ซึ่งสามารถช่วยเหลือท่านในการพิจารณาหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บุตรของท่านได้รับความปลอดภัย
 • ตำรวจนิวซีแลนด์ยังมีเจ้าหน้าที่บริการด้านการศึกษาของผู้เยาว์ (School Community Officers) ให้ความร่วมมือกับครูอาจารย์ในโรงเรียนเพื่อสอนให้ผู้เยาว์ทราบถึงการรักษาความปลอดภัย
 • ท่านสามารถปรึกษากับทางโรงเรียนของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้สอนไว้ถึงการให้เด็กๆ รักษาความปลอดภัย
 • ในช่วงวันหยุดของโรงเรียน หรือพยายามให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาหรืออื่นๆ ซึ่งในชุมชนหลายชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับวันหยุดเรียนให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้ทำกิจกรรมและเพลิดเพลินในระหว่างวันหยุด
 • ผู้เยาว์ที่ร่วมกิจกรรมการกีฬาหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ มีแนวโน้มที่จะไม่เข้าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

การบุกรุก

 • การบุกรุกหมายถึงการเข้าไปในบริเวณบ้านหรือสถานที่ทำงานส่วนบุคคลของคนอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
 • การบุกรุกถือว่าเป็นอาชญากรรม
 • หากมีผู้ใดทำการบุกรุก ผู้นั้นสามารถถูกแจ้งให้ออกไปหรือสามารถได้รับใบแจ้งการบุกรุกได้
 • ใบแจ้งการบุกรุกสามารถออกให้ผู้ใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงเด็กด้วย เช่น หากมีคนขโมยสินค้าในร้าน เจ้าของร้านสามารถออกใบแจ้งการบุกรุกให้แก่คนผู้นั้นได้
 • ใบแจ้งการบุกรุกเป็นการขอร้องให้ออกไปจากสถานที่ส่วนบุคคลนั้นอย่างเป็นทางการ
 • หากบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามใบแจ้งการบุกรุก และพยายามเข้าไปในสถานที่ส่วนบุคคลนั้นอยู่ สามารถแจ้งตำรวจให้มานำบุคคลนั้นออกไป
 • ตำรวจสามารถจับกุมคนที่ทำการบุกรุกได้
 • บุคคลที่บุกรุก อาจถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน $1,000 หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน
 • ใบแจ้งการบุกรุกสามารถป้องกันผู้ใดมิให้เข้าไปในสถานที่ส่วนบุคคลได้นานถึงสองปี