หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม - Hot topics relating to crime

หากท่านถูกข่มขู่เพื่อเรียกเอาเงินหรือทรัพย์สิน

  • หากบุคคลใดถูกข่มขู่หรือคุกคามเพื่อเรียกเงินหรือทรัพย์สิน หรือบังคับให้ท่านต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจที่หมายเลข 111
  • ถ้าบุคคลใดข่มขู่หรือพยายามลักพาตัวท่าน ให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจที่หมายเลข 111
  • ตำรวจดำเนินการกับอาชญากรรมประเภทนี้อย่างจริงจัง และมีประสบการณ์ที่ดีในการแก้ไขดังกล่าว

การลักพาตัวและการขู่กรรโชก ข่มขู่

การลักพาตัว การขู่กรรโชก หรือการพยายามลักพาตัว หรือขู่เข็ญเอาเงินทอง ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงของประเทศนิวซีแลนด์ การลักพาตัวถือว่าเป็นการกักขังบุคคลโดยมิได้รับความยินยอมและผิดกฎหมาย การขู่กรรโชกเป็นวิธีการคุกคามเพื่อขู่เข็ญเรียกทรัพย์สิน (รวมถึงเงิน) หรือการบังคับให้ผู้เสียหายต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำความผิดรุนแรงในประเทศนิวซีแลนด์เหล่านี้มีโทษถึงจำคุกไม่เกิน 14 ปี ร้อยละมากกว่า 70 ของผู้กระทำความผิดในข้อกล่าวหาการลักพาตัวหรือการขู่กรรโชก/ข่มขู่ที่ตำรวจในนิวซีแลนด์ได้รับแจ้ง ได้มีการดำเนินคดีจนถึงที่สุด

การฉ้อโกงเกี่ยวกับการเข้าเมือง

ท่านสามารถเลือกที่จะใช้ตัวแทนหรือผู้แทนเกี่ยวกับการเข้าเมืองและท่านต้องรับผิดชอบต่อเอกสารต่างๆ ที่ตัวแทนหรือผู้แทนของท่านนำไปยื่นให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การยื่นวีซ่า ใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นที่เป็นเอกสารปลอม ถือว่าเป็นการฉ้อโกงและตำรวจต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ถ้าท่านคิดว่ามีบุคคลใดจงใจให้รายละเอียดหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าเมืองแก่ท่านผิดๆ และท่านได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการนั้นๆ ท่านควรแจ้งเรื่องนี้ให้แก่ตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศนิวซีแลนด์

การฉ้อโกงเกี่ยวกับการเงิน

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือถูกโกงเงินของท่าน ตำรวจใคร่แนะนำสำหรับท่านที่มีการยืมเงินหรือลงทุนทางการเงิน ให้ท่านติดต่อกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักดี เก็บรักษาบัตรเครดิต บัตรแลกเงินสด และรหัสลับส่วนตัว ไว้ในที่ปลอดภัย อย่ามอบหมายเลขเหล่านี้ให้แก่ผู้ใด เมื่อมีคนมาจ่ายค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค ให้ตรวจสอบหลักฐานบุคคลให้ถ้วนถี่ ถ้าท่านคิดว่ามีบุคคลหรือบริษัททางการเงินกำลังโกงท่าน ให้ติดต่อไปยังตำรวจ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงบัตรเครดิต

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

ตำรวจนิวซีแลนด์และประชาชนชาวนิวซีแลนด์ ไม่ยอมให้มีการกระทำความผิดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติของบุคคล ความผิดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่า อาชญากรรมที่เกิดจาก “ความเกลียดชัง” และเมื่อใดที่อาชญากรรมเช่นนี้แจ้งไปถึงตำรวจ ก็จะได้รับการดำเนินการสืบสวนอย่างจริงจัง ตำรวจทำงานร่วมกับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และองค์กร เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commission) เพื่อปกป้องสิทธิและอิสระของทุกชุมชนในนิวซีแลนด์ หากท่านเห็นว่ามีการเหยียดหยามหรือความรุนแรงทางเชื้อชาติที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนของท่าน ท่านควรแจ้งไปยังแหล่งต่างๆ ดังนี้