การขับรถในประเทศนิวซีแลนด์ - Driving in New Zealand

ผู้ที่ขับรถอยู่บนท้องถนนในประเทศนิวซีแลนด์ต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ในนิวซีแลนด์มีการขับรถทางด้านซ้ายของถนน ถนนส่วนใหญ่ในเมืองและชานเมืองมีการจำกัดความเร็วที่ 50 กม. ต่อชั่วโมง และถนนสายอื่นๆ จำกัดไว้ที่ 100 กม.
ต่อชั่วโมง ซึ่งมีป้ายข้างถนนแสดงให้เห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วจำกัด ท่านอาจถูกปรับหรือถูกยึดใบขับขี่ หากท่านขับรถเร็วเกินกำหนด หากท่านถือใบขับขี่นานาชาติจากประเทศอื่น ท่านสามารถใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางมาเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ท่านไม่สามารถขับรถ หากท่านไม่มีใบขับขี่จากประเทศของท่านหรือใบขับขี่นานาชาติ ดังนั้นท่านต้องติดต่อ
ขอมีใบขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์
เสียก่อน ถ้าท่านถูกตำรวจจับฐานไม่มีใบขับขี่ที่ถูกต้อง ท่านจะได้รับใบสั่งให้เสียค่าปรับและท่านจะไม่สามารถขับรถได้อีกจนกว่าท่านจะได้ใบขับขี่ที่ถูกต้อง ท่านไม่สามารถขอใบขับขี่จากตำรวจ แต่สามารถยื่นขอมีใบขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยการโทรศัพท์ไปติดต่อที่การขนส่งทางบกแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand Transport Agency) ที่หมายเลข 0800 822422 หรือติดต่อได้ที่หน่วยงานออกใบขับขี่ใกล้บ้านของท่าน ดูเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดเกี่ยวกับการขับรถสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาอยู่อาศัยใหม่ จากการขนส่งทางบกแห่งนิวซีแลนด์

หากท่านตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือประสบอุบัติเหตุรถชนบนถนน

 • ตำรวจนิวซีแลนด์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการสอบสวนคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนน และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
 • หากท่านเห็นอาชญากรรมหรือรถชนกันบนท้องถนน หรือหากท่านตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม กรุณาโทรศัพท์แจ้งตำรวจและขอความช่วยเหลือ และจำเป็นที่จะต้องแจ้งตำรวจรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน โปรดโทรศัพท์ถึงตำรวจโดยการหมุนหมายเลข 111
 • ในหลายกรณี ตำรวจต้องการที่จะไปดูในสถานที่ที่อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้น (สถานที่เกิดเหตุ)
 • ในกรณีที่มิใช่เหตุฉุกเฉิน ตำรวจอาจขอให้ท่านเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความอย่างเป็นทางการ
 • ตำรวจอาจต้องการพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับอาชญากรรมและขอรายละเอียดรวมถึงหลักฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้มีการติดตามผู้กระทำความผิด และทำการจับกุมหากเป็นผู้ต้องสงสัย
 • ตำรวจนิวซีแลนด์สามารถทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
 • หากท่านเห็นบุคคลที่ก่ออาชญากรรมหรือก่อเหตุรถชนบนถนน ท่านสามารถช่วยตำรวจได้โดยการแจ้งลักษณะของบุคคลนั้นๆ
 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย (Victim Support) เป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันกับตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลท่านหลังจากที่ถูกรถชนบนท้องถนนหรือจากการเกิดอาชญากรรม
 • หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือท่านในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับการเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยาน
 • หากบุคคลที่ก่อเหตุในคดีอาชญากรรมหรือคดีรถชนกัน ถูกจับ บุคคลนั้นอาจต้องไปศาล
 • ท่านอาจจำเป็นต้องไปศาลด้วย เพื่อไปให้หลักฐานและอธิบายว่าบุคคลนั้นทำอะไรให้แก่ท่าน เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเจ้าทุกข์ประจำศาลสามารถช่วยท่านเกี่ยวกับกระบวนการทางศาล
 • ในประเทศนิวซีแลนด์ เจ้าทุกข์มีสิทธิต่างๆ รวมถึงได้รับการปฏิบัติต่ออย่างสุภาพและด้วยความเห็นอกเห็นใจ สิทธิของเจ้าทุกข์ ปี ค.ศ. 2002 ระบุสิทธิต่างๆ ของท่านในฐานะที่เป็นเจ้าทุกข์

หากท่านอยู่ในเหตุการณ์รถชน

 • หากท่านอยู่ในสถานการณ์รถชน ท่านจะต้องพยายามทำใจให้นิ่งสงบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ท่านต้องตรวจสอบดูว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือมีทรัพย์สินเสียหาย
 • หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้โทรศัพท์แจ้ง 111 และขอความช่วยเหลือจากตำรวจและรถพยาบาล ถ้าท่านไม่สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ให้ขอผู้ใดก็ได้ไปโทรศัพท์แทนตัวท่าน ตำรวจจะตรวจสอบดูว่าผู้ใดรับผิดชอบต่อสาเหตุของการที่รถชน
 • ตำรวจอาจจับกุมบุคคลใดๆ ถ้าเป็นผู้ก่อเหตุของรถชน อันเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายการขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์
 • ในกรณีที่รถชนนั้นมีความรุนแรงน้อยโดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ตำรวจอาจจะไม่ต้องมายังที่เกิดเหตุ แต่ท่านยังคงต้องรายงานการเกิดเหตุให้ตำรวจได้ทราบ
 • ถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์รถชน กฎหมายระบุให้ท่านต้องแจ้งตำรวจภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุ
 • หากท่านมีประกันรถยนต์ ท่านควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบว่าท่านอยู่ในเหตุรถชน
 • ท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขแฟ้มจากสถานีตำรวจเพื่อนำไปแจ้งบริษัทประกันหลังจากที่เกิดเหตุรถชน
 • แจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านให้แก่ผู้ขับรถที่ได้รับความเสียหายและให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ในกรณีรถชนกัน ให้พยายามหาทางสืบถามว่าผู้ขับรถคันนั้นมีประกันรถยนต์หรือไม่ และประกันกับบริษัทใด
 • หากท่านไม่สามารถขับรถหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รถชน ท่านควรหาทางปกป้องมิให้รถของท่านได้รับความสูญเสียมากยิ่งขึ้น โดยเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในไหล่ทางและล๊อครถ เก็บข้าวของที่มีค่าออกจากรถไว้กับตัวท่าน

หากท่านกำลังขับรถ

 • ตำรวจนิวซีแลนด์รับผิดชอบต่อการทำให้ผู้ขับขี่ยวดยานเชื่อฟังกฎหมายการขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์
 • หากมีผู้ใดฝ่าฝืนกฎการขับขี่ ผู้นั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือถูกยึดรถ บางคนอาจต้องเข้ารับโทษในคุก
 • ท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีและมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อการขับยวดยานในนิวซีแลนด์
 • ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์พิเศษในการขับขี่รถจักรยานยนต์
 • นำใบอนุญาตขับขี่ติดตัวไว้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการขับขี่ยวดยาน
 • รถของท่านต้องมีใบยืนยันความสมบูรณ์ของยานยนต์ที่เป็นปัจจุบัน (WoF) และใบจดทะเบียน
 • ท่านต้องศึกษากฎจราจร ต่างๆ ในคู่มือโร๊ดโค๊ด (Road Code) ซึ่งอธิบายถึงกฎระเบียบในการขับขี่ของนิวซีแลนด์
 • เมื่ออยู่ในรถ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องนั่งอยู่ในที่นั่งเด็กที่ได้รับการรับรอง ตามอายุ ขนาด และน้ำหนัก
 • ในประเทศนิวซีแลนด์ ท่านต้องไม่ขับหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล ไม่ขับรวดเร็ว และคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
 • ผู้ที่อยู่ในรถทุกคน ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งรวมถึงผู้ที่นั่งในเบาะด้านหลังของรถด้วย