2005 - Pirihimana Craig Bennett

Translate into English


Pirihimana Craig Bennett
Pirihimana Craig Bennett

He whare muramura, he whānau kei roto, Ōtepoti, te 7 o Mei 2005
Te Whakarākai Tohu Māia o Aotearoa
CBJ408 Pirihimana Craig Bennett

I te 7 o Mei 2005 i te 7.15am, e taraiwa ana a Pirihimana Bennett ka tōhipa i te Tiriti 36 o Cooper i Ōtepoti, ka kite ia i te whare e wera ana. Ka whakamōhio atu ngā kiritata i a ia kei roto rā ētahi tamariki tokorua i te whare, ā, ka whakaaturia te matapihi o tō rāua rūma moe. Mātotoru ana te auahi i te rūma, kīhai ia i kite i te aha. Ka pākarua te karaehe e Pirihimana Bennett, ka nanao tōna ringa ki roto, ka rongo ia i te tinana o tētahi tamaiti. Kātahi ka pakaru i a rāua ko tētahi kiritata te karaehe o tētahi matapihi nui atu, ka kuhu atu te tarauma o Pirihimana Bennett mā te matapihi, ka tōia mai te tamaiti ki te matapihi, ka tukuna iho ki ngā kiritata tokorua kei waho e whanga ana.

Kātahi ia ka hoki ki roto i te rūma, ko te whāriki papa hei uhi i te waha me te ihu, ā, ka mate ia ki te matapōkerekere haere, he kore nō te kitenga. Ka rongo ia i te tangi koroingoingo a tētahi tamaiti, ka ahu atu ia ki te tangi, ka kite i tētahi kōtiro e titi ana i waenga i tētahi moenga me te pakitara. Ka tākai ia i te kōtiro rā ki te whāriki papa, ka kawea atu ki te matapihi, ka tukuna iho ki tētahi kiritata e whanga ana i waho. Kātahi ka kīia atu ia kei roto tonu te kōkara o ngā tamariki.

Ka puta ia i te whare, ka haere ki tētahi matapihi i te taha muri, titiro atu ai ki roto i tētahi atu rūma kī ana i te auahi. Te pakarutanga mai o te pihanga, ka rangona te auē i roto. Ka toro atu a Pirihimana Bennett i te ringa ki roto, ka tōia te wahine rā ki te taha o te rūma, me te aha ka warea ia e te auahi i muri. Ka mākinokino, ka ārohirohi, heoi i roto tonu te wahine i te rūma, ka hoki ia ki tōna waka tiki ai i te uhimata kia pai ai te hoki ki roto whakarauora ai i a ia. Koinei te taenga mai o te Whakaratonga Iwi (Ratonga Patuahi), ā, ka arataki a Pirihimana Bennett i tētahi kaipatuahi ki te matapihi. Ka kuhu atu te kaipatuahi, ka tū a Pirihimana Bennett i waho toro atu ai i te ringa ki roto, ā, ka taea tahitia e rāua te wahine rā te hiki ki waho i te matapihi.
.
Nā te māia whakahirahira o Pirihimana Bennett i taea ai ngā tāngata tokotoru te whakarauora mai i te whare muramura.